FIRMY INTERNET TELEFONOVANIE SIETE
 
DOMÁCNOSTI
TECHNICKÁ PODPORA
02/3300 4111
podpora@radiolan.sk
ZÁKAZNÍCKA LINKA
02/3300 4000
office@radiolan.sk

Hovor

Veľké firmy

Internet

  • Veľké spoločnosti, poskytovatelia
  • Individuálne a komplexné riešenia
  • Vyhradená kapacita a dostupnosť služby
  • Časovo garantovaný servis do 4 hodín
  • Záložné pripojenie v cene
  • Pripojenie P2P, optické, metalické vedenie, FWA, licencové rádioreléové spoje
  • Zákaznícka podpora
  • Doplnkové služby, verejné IP, webhosting, mailhosting, domain parking v cene pripojenia